fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

  • 9 มิ.ย. 2566
  • SLC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบรับตรงประจำปีการศึกษา 2566

1. รายชื่อ : คณะจิตวิทยา

2. รายชื่อ : คณะกายภาพบำบัด