fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย รอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2566 ขอให้เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

  • 3 พ.ค. 2566
  • SLC

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย รอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

> 1. คณะพยาบาลศาสตร์  

> 2. คณะจิตวิทยา  

> 3. คณะกายภาพบำบัด