fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio และ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

  • 10 ก.พ. 2566
  • SLC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะจิตวิทยา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะกายภาพบำบัด รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2566
ตามไฟล์แนบ

คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ Portfolio

คณะจิตวิทยา รอบ Portfolio

กายภาพบำบัด รอบ Portfolio

คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ รับตรง