fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

เปิดรับสมัคร โครงการ “การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ” โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  • 21 ก.พ. 2566
  • คณะกายภาพบำบัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน

“การนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ”

โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประจำปีการศึกษา 2565
ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
 

 

สมัครเข้าร่วมการอบรม

รายละเอียดโครงการ

เอกสารเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

กำหนดการอบรมฯกระดูกสันหลังคดกลุ่ม A

กำหนดการอบรมฯกระดูกสันหลังคดกลุ่ม B

ใบรับรองหน่วยคะแนน