fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานอาคารสถานที่ (งานทำความสะอาด)

  • 26 มี.ค. 2567
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่ให้บริการดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ให้สวยงามพร้อมใช้งาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.งานรักษาความสะอาด
- ดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม พร้อมใช้งาน
เปิด – ปิด ห้องประชุมห้อง เรียน ตามการขอใช้อาคารสถานที่
จัดเก็บ คัดแยกขยะให้เรียบร้อยตามหลัก

2. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง แล้วเสร็จตามเวลา

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา (Education Background)
- ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Job Competencies)
- มีใจรักความสะอาด
- มีใจรักงานบริการดี

คุณสมบัติอื่นๆ (Others)
- มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130