สมัครเรียน (Apply for Admission)

สมัครเรียน (Apply for Admission)

1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (กรณีผู้สมัครยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS) วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป https://student.mytcas.com

สมัครเรียน (Apply for Admission)

2. สมัครเรียนออนไลน์

รอบที่ 3 Admission ผู้สมัครกรอกใบสมัครOnline กับทางระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS64) ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียน (Apply for Admission)

3. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

* ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์/ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในระบบ TCAS ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2564 * ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกที่ขอรับประมวลผลครั้งที่ 2 ดูประกาศรายชื่อ ในระบบ TCAS (เป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

สมัครเรียน (Apply for Admission)

4. สมัครเรียนออนไลน์

รอบที่ 3 Admission ผู้ผ่านการคัดเลือกจากระบบ TCAS กรอกใบสมัครOnline กับทางวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 โดยไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร