fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

เลื่อนการจัดจิตวิทยาวัยรุ่นสําหรับครู เพื่อประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้าง พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

  • 2 ธ.ค. 2563
  • Admin
  • คณะจิตวิทยา

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ Covid-19 ระบาดใหม่อีกครั้งจึงขอเลื่อนการ

จัดอบรมออกไปไม่มีกำหนด หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขออภัยในความไม่สะดวก