fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

สมัครเรียน

การสมัครเรียน

1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (กรณีผู้สมัครยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS)

วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

https://student.mytcas.com


2. สมัครเรียนออนไลน์

รอบที่ 3 Admission ผู้สมัครกรอกใบสมัครOnline กับทางระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS64) ได้ตั้งแต่


  • วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564


3. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

* ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์/ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในระบบ TCAS ครั้งที่ 1

  • ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2564

* ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกที่ขอรับประมวลผลครั้งที่ 2 ดูประกาศรายชื่อ ในระบบ TCAS (เป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ)

  • ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

4. สมัครเรียนออนไลน์

รอบที่ 3 Admission ผู้ผ่านการคัดเลือกจากระบบ TCAS กรอกใบสมัครOnline กับทางวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ตั้งแต่

  • วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564
โดยไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร

การสมัครเรียนรับตรงพิเศษ

การกู้ยืมกองทุนรัฐบาล(กยศ. กรอ.)