fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยกับสมาคมอาเซียน ครั้งที่ 6

  • 19 เม.ย. 2562
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 4-5 เมษายน 2562 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดโครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยกับสมาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้าวิถีไทยและวิถีอาเซียน” โดยเน้นการแต่งกายด้วยผ้าขาวม้าเป็นส่วนประกอบ และจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 2 วัน อาทิเช่น การจัดแข่ง Speak Contest, การแสดงวิถีไทยจากตัวแทนแต่ละคณะวิชา, การประกวดเทพีสงกรานต์ และปิดท้ายด้วยพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ภายในของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์