fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

กิจกรรมฝึกอบรมให้กับพนักงานสายสนับสนุน ในหัวข้อ การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

  • 19 เม.ย. 2562
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 1 เมษายน 2562 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับพนักงานสายสนับสนุน ในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์” โดยมี ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ ร่วมเป็นวิทยากร ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์