fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

ระลึกถึงดวงวิญญาณ เซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ

  • 28 มี.ค. 2562
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 22 มีนาคม 2562 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้จัดกิจกรรม ระลึกถึงดวงวิญญาณ เซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อท่าน ที่เป็นผู้สร้างอัตลักษณ์และวางรากฐานให้กับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ หอประชุมฟรังซีส อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในเวลา 13.00น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณ (อุทิศแด่ดวงวิญญาณ ซ.อเดลา) โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี