Untitled Document

27
สิงหาคม
2561

พิธีเสกคลินิกกายภาพบำบัด
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 27 สิงหาคม 2561   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 243

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้จัดงานพิธีเสกคลินิกกายภาพบำบัด โดยประธานในพิธีคือ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ซึ่งเปิดให้บริการแก่บุคลากร คณาอาจารย์ นักศึกษา และชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการ

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน