Untitled Document

05
มิถุนายน
2561

พิธีมอบหมวกและเข็ม รุ่น มาลัยดอกโมก
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 05 มิถุนายน 2561   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 497

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดพิธีมอบหมวกและมอบเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นมาลัยดอกโมก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดเซนต์หลุยส์ และวัดพระจิตเจ้า ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 117คน โดยมีบาทหลวง เปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความอบอุ่น จากญาติ และเพื่อนของผู้สำเร็จการศึกษาเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี ​

ดูรูปภาพเพิ่มเติม Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน