วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Untitled Document

29
เมษายน
2561

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 29 เมษายน 2561   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 274

     ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีกิจกรรมบริการวิชาการโดยให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่นักวิ่งและประชาชนทั่วไป ณ สวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋ว โดยมี ผศ.สรายุธ มงคล อาจารย์ชไมพร แสงนนท์ และนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเป็นตัวแทนของคณะฯ ในครั้งนี้


 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน