Untitled Document

15
พฤษภาคม
2560

โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 4
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 15 พฤษภาคม 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 4243

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 4

เรื่อง Multitechniques for upper quarter management, Updated physical therapy management in stroke และ Physical therapy management in COPD with complication

คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ระหว่างวันพุธที่ 26-วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

1.กำหนดการอบรมโครงการ

2.หนังสือเชิญของนักกายภาพบำบัดทั่วไป

3.หนังสือเชิญของนักกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมโครงการ

4.ใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

 *****รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ ครั้งที่ 4 Update 21/7/2560***** Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน