06
ตุลาคม
2559

นักศึกษาคาทอลิก ชั้น ปี 1 ร่วมใจกันสวดสายประคำ ทุกวันพุธ โอกาสเดือนแม่พระ 2016
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 06 ตุลาคม 2559   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 392

     นักศึกษาคาทอลิก ชั้น ปี 1 ร่วมใจกันสวดสายประคำ ทุกวันพุธเวลา 15.30-16.30 น. ณ วัดน้อยบ้านซานมิเกล น.โอกาสเดือนแม่พระ 2016 ภาวนาสำหรับผู้บริหาร บุคลากร และภารกิจต่างๆขององค์การเซนต์หลุยส์

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs