Untitled Document

06
กุมภาพันธ์
2561

นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะกายภาพบำบัดได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ Multipurpose Chair เก้าอี้อเนกประสงค์
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 06 กุมภาพันธ์ 2561   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 39

     เนื่องด้วย  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์  Multipurpose Chair เก้าอี้อเนกประสงค์ เข้าร่วมประกวดในงาน Thailand Inventors Day 2018 วันนักประดิษฐ์ 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 บูธ EH 98- 99 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากายอุปกรณ์ฯ ที่นักศึกษาร่วมกันคิด จัดทำ และต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
   1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ และผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกให้เคลื่อนย้าย และทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างอิสระ 
   2. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับบริเวณก้นและส้นเท้า การหดสั้นของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อเท้า การติดแข็งของข้อเข่าและข้อเท้า
 
หากมีผู้สนใจสามารถเดินทางไปให้กำลังใจได้นะคะ 


 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน