Untitled Document

25
สิงหาคม
2560

มิสซาฉลองนักบุญหลุยส์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 25 สิงหาคม 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 171

มิสซาฉลองนักบุญหลุยส์ และรับรางวัลสำหรับผู้ปฎิบัติงานนาน จัดขึ้นที่วัดเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยทางวิทยาลัยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ เพิ่มพูล ธรรมเจริญ (คณะพยาบาลศาสต์ฝ่ายวิชาการ) ปฏิบัติงาน 20 ปี

2. นางสาว จิรพรรณทิพย์ กังสะดาน (พนักงานสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้) ปฏิบัติงาน 20 ปี

3. นางสาว ณนิตา พิศเพลิน (พนักงานศูนย์พัฒนานักศึกษา) ปฏิบัติงาน 15 ปี

4. นาง พงษ์ลัดดา ทรงถ้ำ (พนักงานแผนกธุรการและสารบรรณ) ปฏิบัติงาน 10 ปี

5. นางสาว นวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว (เลขานุการคณะกายภาพบำบัด) ปฏิบัติงาน 10 ปี

6. นางสาว สาริศ ยิ้มเยื้อน (พนักงานประจำสำนักงานสภาวิทยาลัย) ปฏิบัติงาน 10 ปี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ IT

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน