11
กรกฎาคม
2560

รับสมัครตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 11 กรกฎาคม 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 1284

รายละเอียด
1. บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย
2. บันทึกและลงรายการฐานข้อมูล E-Book
3. บันทึกและลงรายการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Thai LIS
4. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักศึกษาและประชาชน
5. จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศ
2. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

สวัสดิการตามโครงสร้างวิทยาลัย
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินสะสม
- สวัสดิการรักษาพยาบาลบุคลากร
- สวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัว
- สวัสดิการงบอบรมพัฒนาบุคลากร
- เครื่องแบบพนักงาน

ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12 ต่อ 3106,3107,3108

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs