Untitled Document

05
เมษายน
2560

รับสมัครตำแหน่งเลขาคณะ
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 05 เมษายน 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 206

หน้าที่รับผิดชอบ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms word, Excel,
  PowerPoint, และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถการในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
- มีประสบการณ์เลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- จัดการประชุมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   
 คุณสมบัติอื่นๆ
-เพศหญิง,ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาเลขานุการ, สาขาการจัดการ, สาขาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป
-บุคลิกลักษณะและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-รักและเต็มใจที่จะทำงานบริการ
-อดทนและเก็บความลับได้ดี
     
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12 ต่อ 3106,3107,3108


 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs