Untitled Document

28
มีนาคม
2560

รับสมัครพนักงานสื่อประชาสัมพันธ์
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 28 มีนาคม 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 202

หน้าที่รับผิดชอบ
ทำหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธแนะแนวการศึกษาในต่างจังหวัด
     
คุณสมบัติอื่นๆ  รายละเอียดงาน/ด้านความรับผิดชอบ
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
สวัสดิการอื่นๆ
- กองทุนเงินสะสม
- งบประมานฝึกอบรมพัฒนารายบุคคล
- สวัสดิการรักษาพยาบาล
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน

ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12 ต่อ 3106,3107,3108


 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs