Untitled Document

28
มีนาคม
2560

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
  ชื่อผู้อัพข้อมูล : ธัษชนน พลงาม   |   วันที่ลงบทความ : 28 มีนาคม 2560   |   จำนวนผู้เข้าชมบทความ : 132

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลและความบริเวณอาคารทุกอาคารของวิทยาลัย ห้องประชุม ห้องเรียน สำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เปิด-ปิด ห้องประชุมตามใบขอใช้อาคารสถานที่
3. ดูแลเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ ให้เรียบร้อยถูกตามหลัก
4. จัดห้องเรียน ห้องประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คอยดูแลเรื่องความเรียบร้อยของห้องประชุม/ห้องเรียน กรณีมีอาจารย์/พนักงาน หรือ บุคคลภายนอกขอใช้
 
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่3 - 6
 
สวัสดิการอื่นๆ
- กองทุนเงินสะสม
- งบประมานฝึกอบรมพัฒนารายบุคคล
- สวัสดิการรักษาพยาบาล
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 

ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12  ต่อ 3106,3107,3108


 Untitled Document

ระบบงานเซนต์หลุยส์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

Innovation of Nurs