fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษดา รุ่งอารีย์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

  • 2 ก.พ. 2559
  • Admin
  • SLC

ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษดา รุ่งอารีย์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นเพชรเจียระไน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ในหัวข้อ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และจะเข้ารับรางวัลในการประชุมกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น


Warning: opendir(../img/actical/news/2559/2/,../img/actical/news/2559/2/): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\xampp\htdocs\localuser\newslc\2018\news\detail.php on line 277

Warning: opendir(../img/actical/news/2559/2/): failed to open dir: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\localuser\newslc\2018\news\detail.php on line 277