fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

รายชื่อผู้มีผ่านการตรวจร่างกาย รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565

  • 17 มิ.ย. 2565
  • Admin
  • SLC

ประกาศ รายชื่อผู้มีผ่านการตรวจร่างกาย รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565 ขอให้เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 18-19 มิ.ย. 65

 

1. รายชื่อผู้มีผ่านการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ Direct Admission

 

2. รายชื่อผู้มีผ่านการตรวจร่างกาย คณะจิตวิทยา รอบ Direct Admission

 

3. รายชื่อผู้มีผ่านการตรวจร่างกาย คณะกายภาพบำบัด รอบ Direct Admission