fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการเรื่องพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง กลุ่มที่2

  • 10 มี.ค. 2563
  • คณะพยาบาลศาสตร์

แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการ "เรื่องพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง กลุ่มที่ 2" ในวันที่ 11-13 มี.ค. 63

ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

 

- เอกสารแจ้งการเลื่อนประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม