fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

  • 23 ธ.ค. 2562
  • SLC

- การสั่งจองชุดครุยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

- กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร

- ภาพตัวอย่างการแต่งกายและสีผม

Link และ QR Code ภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2561

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

เรียน มหาบัณฑิต และ บัณฑิต ทุกท่าน

            วิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือจากมหาบัณฑิต และ บัณฑิต ทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ รุ่นปีการศึกษา 2560 โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร การเรียนการสอน โดยสามารถคลิ๊กไปที่

1.แบบสอบถามของบัณฑิต  https://forms.gle/agbLFDXwYNwPRRZLA

2.แบบสอบถามของมหาบัณฑิต https://forms.gle/pPb6NbBZq8WHutmNA