fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “พัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง”

  • 22 พ.ย. 2562
  • Admin
  • SLC

- จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม

- กำหนดการประชุม

- ใบสมัคร (เต็มตามจำนวนแล้วครับ)

 ***รายชื่อผู้เข้าร่วมโตรงการ รอบวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562***

 ***รายชื่อผู้เข้าร่วมโตรงการ รอบวันที่ 11-13 มีนาคม 2563***

สถานที่จัดโครงการ

 

 

แจ้งเข้าร่วมการประชุมที่โทรศัพท์: 02-675-5304 (-12) ต่อ 5310 หรือ ส่วนกลางคณะพยาบาลฯ  091-0104587  หรือ อีเมล Phimgarn@slc.ac.th หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางโทรสาร: 02-675-5313 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562

***ไม่มีค่าลงทะเบียน   และได้รับ CNEU ตามสภาการพยาบาลกำหนด