fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัด สำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 6

 • 10 มิ.ย. 2562
 • Admin
 • SLC

- โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัด สำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ครั้งที่ 6

- จดหมายเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการ CI ครั้งที่ 6

- หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

- แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของการเข้าอบรมแทน

 

ตรวจสอบสถานะ

 

ขั้นตอนการชำระเงิน :

 1. โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์)
 1. โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร : บัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

         ชื่อบัญชี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 002-703957-7 ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์)    

 1. โอนเงินผ่านระบบ Credit card
 2. ส่งเอกสารการโอนเงินผ่านทาง www.slc.ac.th โดยใช้รหัสอ้างอิงที่ท่านได้รับในการสมัคร
 3. ส่งเอกสารการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ pt.slc@slc.ac.th โดยระบุรหัสอ้างอิงที่ท่านได้รับในการสมัคร
 4. ตรวจสอบรายชื่อผ่านทาง www.slc.ac.th

 

อัตราค่าลงทะเบียน :

 1. ศิษย์เก่า ราคา 1,500 บาท
 2. นักกายภาพบำบัดทั่วไป ราคา 2,000 บาท

 

Course

ศิษย์เก่า

นักกายภาพบำบัดทั่วไป

Bill payment / บัญชีธนาคาร

Credit card

Bill payment / บัญชีธนาคาร

Credit card

Clinical reasoning

1,500

1,600

2,000

2,100

Physical therapy management

1,500

1,600

2,000

2,100