fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

เลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์ขอทุน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รอบ โควตา และรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

  • 12 เม.ย. 2562
  • Admin
  • SLC

 

 

ประกาศ

เลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์ขอทุน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

รอบ โควตา และรอบ Portfolio

ประจำปีการศึกษา 2562

………………………….……………………..

 

     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอแจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์ขอ ทุนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รอบโควตา และรอบ Portfolio จากเดิมวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นวันอังคารที่ 7  พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้เนื่องจากวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ประกาศเป็นวันหยุดเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก