fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศนักศึกษา เพื่อรับบัตรนักศึกษา และสมุดบัญชี กับธนาคารกรุงเทพสาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

  • 7 ธ.ค. 2561
  • Admin
  • SLC

     นักศึกษาทุกคณะ ชั้นปีที่ 1-3 ให้ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา และสมุดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพสาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ในเวลา 16.00 - 19.00 น. ขอให้นักศึกษาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อแสดงตนรับเอกสารกับธนาคารด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น