fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษา

  • 21 มิ.ย. 2559
  • Admin
  • SLC

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ภาษา
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร,เขตยานนาวา)
เงินเดือน(บาท) : 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารศูนย์ภาษา
2. ประสานงานและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการศูนย์ภาษา
3. ประสานงานและจัดให้มีการรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตรของโครงการศูนย์ภาษา
4. ประสานงานและจัดเตรียมการจัดอบรม การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนโดยศูนย์ภาษา
5. ประสานงานด้านการประมวลผลการเรียนรู้ของทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยประสานงานกับแผนกทะเบียนและประมวลผล
6. จัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงาน
7. จัดหาข่าวสารข้อมูลแปลเขียนข่าวลงวารสารวิทยาลัยและต้อนรับลูกค้าต่างชาติ
8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม

สวัสดิการเพิ่มเติม :
ตามโครงสร้างวิทยาลัย
- สวัสดิการรักษาพยาบาลบุคลากร
- สวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัว
- สวัสดิการงบอบรมพัฒนาบุคลากร
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

ติดต่อสมัครงาน แผนกทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-6755304-12  ต่อ 3107, 3108
E-mail  :  thanyamat@slc.ac.th