fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

กิจกรรมนิทรรศการภาษา และวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา

  • 2 พ.ค. 2559
  • Admin
  • SLC
กิจกรรมนิทรรศการภาษา และวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 12.30-16.00 น.


Warning: opendir(../img/actical/activity/2559/12/,../img/actical/activity/2559/12/): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\xampp\htdocs\localuser\newslc\2018\activity\detail.php on line 91

Warning: opendir(../img/actical/activity/2559/12/): failed to open dir: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\localuser\newslc\2018\activity\detail.php on line 91

ไม่มีรูป