fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  • 3 ม.ค. 2559
  • Admin
  • SLC
ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ทางวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยบย้ายถิ่น จ.สมุทรสาคร


Warning: opendir(../img/actical/activity/2559/1/,../img/actical/activity/2559/1/): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\xampp\htdocs\localuser\newslc\2018\activity\detail.php on line 91

Warning: opendir(../img/actical/activity/2559/1/): failed to open dir: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\localuser\newslc\2018\activity\detail.php on line 91

ไม่มีรูป