fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

ฉลองศาสนนามบิดาที่รักยิ่ง

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

      วันที่ 16 กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมต้อนรับและฉลองศาสนนาม ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม อัครเทวดามีคาแอล (29 กันยายน) ณ บริเวณโถงห้องประชุมสภา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์