fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

รำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ พร้อมรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

    ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ  หอประชุมฟรังซิส

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์โดยมี คุณพ่อสมภพ  เรืองวุฒิชนะพืช จิตตาธิการวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี อีกทั้งได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพ่อโชคชัย  คูรัตนสุวรรณ  จิตตาธิการ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนศึกษาดังนี้ สโมสรโรตารี บางรัก โดย คุณพงษ์  อิงคสิทธิ์ นายกสโมสรโรตารี บางรัก, ทุนคุณแม่อธิการอาเดลา  พิศุทธิ์สินธพ, ทุนคุณสุรชัย-คุณธิดารัตน์ เติมฝันให้น้อง, ทุนอาจารย์ภาวดี  รามสิทธิ์ และทุนจากนักศึกษาพยาบาลรุ่นพิทยาธรเพื่อน้อง