fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเชื่อมสัมพันธ์พี่และน้อง ประจำปีการศึกษา 2558เพื่อเป็นการรับขวัญและมอบกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ผ่านจากอาจารย์ถึงรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมฟรานซิส

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานนักศึกษารุ่นพี่ได้ร่วมแห่ขบวนกลองยาวที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างมาก จากนั้นได้เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญตามพิธีพราหมณ์ ที่สร้างขวัญและกำลังให้กับนักศึกษาใหม่ ต่อมาหลังเสร็จพิธีดังกล่าว นักศึกษารุ่นพี่ทั้ง 3 คณะวิชาได้ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา และคณะกายภาพบำบัด ได้จัดการแสดงที่สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานได้เป็นอย่างดีในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช จิตตาธิการวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กล่าวปิดโครงการบายศรีสู่ขวัญเชื่อมสัมพันธ์พี่และน้อง