fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

30 ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

     ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ ของวิทยาลัยฯและโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานนาน 10 ปี 15 ปี 25 ปี และผู้เกษียณอายุ และพิธีฉลอง 30 ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน พร้อมกันนี้ยังมีคณะพระสงฆ์ คณะเซอร์ บุคลากรองค์กรเซนต์หลุยส์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว