fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะกายภาพบำบัดได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ Multipurpose Chair เก้าอี้อเนกประสงค์

  • 6 ก.พ. 2561
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด
     เนื่องด้วย  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์  Multipurpose Chair เก้าอี้อเนกประสงค์ เข้าร่วมประกวดในงาน Thailand Inventors Day 2018 วันนักประดิษฐ์ 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 บูธ EH 98- 99 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากายอุปกรณ์ฯ ที่นักศึกษาร่วมกันคิด จัดทำ และต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
   1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ และผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกให้เคลื่อนย้าย และทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างอิสระ 
   2. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับบริเวณก้นและส้นเท้า การหดสั้นของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อเท้า การติดแข็งของข้อเข่าและข้อเท้า
 
หากมีผู้สนใจสามารถเดินทางไปให้กำลังใจได้นะคะ